បន្ទប់ពិសេសគ្រែ ធំ ឬ ភ្លោះ ជុំវិញអាងហែលទឹកកក់ឥឡូវនេះ
 
សម្រាប់ការកក់បន្ទាន់ សូមចុចនៅលើគ្រែ
.

តំបន់សួនច្បារទាំងមូលជាមួយនឹង 10 បន្ទប់និងអាងហែលទឹកនេះគឺថ្មីនិងបំពេញតាមស្តង់ដារអឺរ៉ុប ។ 10 បន្ទប់ពិសេស (#10 ទៅ #20); បន្ទប់ទាំងអស់មានទំហំ 30m2 រួមមានវេរ៉ង់ដារបែរមមុខទៅអាងហែលទឹកនិងសួនច្បារ។ មានគ្រែធំមួយ(ទំហំ1.80 x 2.00)ឬ គ្រែភ្លោះ(គ្រែពី)ទំហំ 1m x 2m រួមចូលគ្នា, តុក្បាលគ្រែពីរ, កៅអីពីរ, តុ កាហ្វេមូលមួយ, តុមួយសម្រាប់កុំព្យូទ័រ,ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប, ទូទឹកកក, កំសៀវទឹកក្តៅ, បន្ទប់ទឹក ជាមួយទឹកក្តៅនិងត្រជាក់; មានវេរ៉ង់តួចផ្ទាល់ខ្លូនជាមួយតុមួយនិងកៅអីចំនួនពីរសម្រាប់ ទទួល ទានភេសជ្ជៈ ឬ អង្គុយលេងនៅខាងក្រៅ។

តម្លៃ:

រដូវកាល Low 55 ដុល្លារអាមេរិក

 រដូវកាល High 65 ដុល្លារអាមេរិក

រដូវកាល Peak 85 ដុល្លារអាមេរិក
 • DeLuxe Room Pool View (12)
 • DeLuxe Room Sitting Area (14)
 • DeLuxe Room Sitting Area(2)
 • Deluxe Room Clothes Pegs and Open Chest
 • DeLuxe Room Bed 3
 • DeLuxe Room Bed 4
 • Deluxe Room Bed 017
 • Deluxe Room Double Bed (2)
 • Deluxe Room King Bed (3)
 • Deluxe Room Bathroom
 • Deluxe Room Bathroom 2
 • Deluxe Room Veranda