បន្ទប់ Junior ជាន់ក្រោម ទេសភាពអាងហែលទឹកកក់ឥឡូវនេះ
 
សម្រាប់ការកក់បន្ទាន់ សូមចុចនៅលើគ្រែ

  • Junior Suite Sitting Area
  • Junior Suite Desk
  • Junior Suite Beds
  • Junior Suite Beds (2)
  • Junior Suite Bathroom (2)
បន្ទប់នេះ #3 មើលទៅអាងហែលទឹក មានគ្រែពីររួមចូលគ្នា (100 X 200 សង់ទីម៉ែត្រ) ។

អាចគេងមនុស្សពេញវ័យ 2អ្នក និងកូន 1អ្នក ។ ទំហំ 25m2 ។

តម្លៃ:

រដូវកាល Low 50 ដុល្លារអាមេរិក

រដូវកាល High 60 ដុល្លារអាមេរិក


រដូវកាល Peak 70 ដុល្លារអាមេរិក