អាងហែលទឹករបស់យើង

 


  • Swming Pool View 3
  • Swimming Pool View
  • Swimming Pool View 2
  • Swimming Pool Area (2)
  • Swimming Pool Area (1)
  • Swimming Pool 5
  • Walkway

សណ្ឋាគាររបស់យើងមានអាងទឹកដែលមានទំហំ 5 x 12 ម៉ែត្រសម្រាប់ឱ្យ

ភ្ញៀវហែលទឹកលេងកំសាន្ដបំពាក់ ទៅដោយកន្លែងអង្គុ
/
ដេកលេងនៅជុំវិញអាងទឹក លំអទៅដោយរុក្ខជាតិតំបន់ត្រូពិចនិងផ្កាស្រស់
ស្អាត។ កន្លែងជ្រៅមានជំរៅ 140 សង់ទីម៉ែត្រហើយកន្លែងរាក់មានជំរៅតែ 40
សង់ទីម៉ែត្រដូច្នេះកូនរបស់អ្នកអាចលេងនៅទីនោះបានដោយសុវត្ថិភាព។
យើងប្រើឥដ្ឋដែលមិនរអិលនៅជុំវិញអាងទឹកដើម្បីសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកនិង
កូនរបស់អ្នក។ អាងទឹកនេះប្រើប្រព័ន្ធចម្រោះទឹក ពិសេសជាមួយអំបិល

ដែលបម្លែងទៅជាក្លរីនដោយប្រព័ន្ធអគ្គីសនីវិភាគដោយមិនមានផលប៉ះ
ពាល់ទៅលើស្បែករបស់អ្នក។ បន្ទាប់ពីហែលទឹកនៅក្នុងសមុទ្រអ្នកអាចចុះ
ហែលនៅក្នុងអាងទឹករបស់យើនៅពេលរសៀលដើម្បីឱ្យមានអារម្មណ៍ស្រស់
 
ស្រាយ។កក់ឥឡូវនេះ
 
សម្រាប់ការកក់បន្ទាន់ សូមចុចនៅលើគ្រែ